top of page

Dla naszych stałych oraz nowych klientów, nic się nie zmieniło ,długa stopka z maila  została przeniesiona na stronę info w celu lepszej czytelności korespondencji 

Ilość wyprodukowanych reklamówek może odbiegać od zamówionej +/- 10%  fakturowana do zapłaty rzeczywista..


Prosimy o:​

Dokładne sprawdzanie projektów, adresy, telefony, gramatykę ,szczególnie w projektach obcojęzycznych. 
Zamówienie jest równoznaczne z akceptacją projektu nadruku na:

reklamówkach typu koszulka.

Brak  wiedzy klienta o typie reklamówki nie może być powodem odmowy zapłaty.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji zapłaconego produktu.W reklamacji należy podać wadę,ilość wadliwych sztuk,opis i zdjęcia wady,lub niezwłoczne odesłanie wadliwego produktu,po zwrocie,uznaniu reklamacji  i odesłaniu faktury korygującej zwracamy sporną kwotę  na wskazany rachunek bankowy .

Drukujemy w kolorach z palety Pantone. Wybierz kolor nadruku z przykładowej strony : Kolory nadruku Pantone 1 lub Kolory Pantone 2
Projekt wyświetlony na ekranie nie odzwierciedla wydruku na folii..Możliwe jest wykonanie nadruku próbnego, zapytaj o możliwości i koszt takiej usługi..Wydruk próbny nie jest powodem do reklamacji całej partii ze względu na:
przyrost punktu rastrowego, oraz innych czynników powodujących nieznaczne pogorszenie części nadruku


Matryce są własnością klienta , mogą być u nas przechowywane bezpłatnie. Koszt odesłania matryc pokrywa klient.
Projekty przesłane są naszą własnością , wykorzystanie bez naszej zgody podlega opłacie:
Udostępnienie projektu bez naszej zgody dla innych celów jak akcept projektu  podlega  przepisom o ochronie praw autorskich 

Zawsze możemy  wysyłać bezpłatne próbki reklamówek z nadrukiem.

Korespondując z naszą firmą udostępniasz swoje dane i firmy, będziemy je przetwarzać w celu wykonania zamówienia oraz przechowywać w celu dalszej współpracy ,dane mogą być udostępnione przedsiębiorstwom   zewnętrznym w celu realizacji dostawy lub wykonania matryc, projektu nadruku.

Masz prawo do zlecenia usunięcia danych z naszej bazy, z zastrzeżeniem w sprawach spornych jak zaległe płatności oraz przepisów podatkowych.

Kontakt w sprawie danych  reklamowki.hdpe@gmail.com 

Pozdrawiam.  Piotr Łaskawiec 

bottom of page